Rechercher sur 1d-midipyrenees.com...
Album

jOmO slavumas

Description

Produit par Vinilkosmo © 2006

Prenez une belle coupe et versez-y deux doigts de musiques tziganes, un de yiddish, un solide trait de rock, et noyez le tout dans un généreux bain de rythmes et sonorités des pays slaves, mais surtout, laissez jOmO y ajouter l'espéranto et vous servir un étonnant cocktail qui vous transportera vers un monde aussi familier que déroutant dès la première gorgée !

Ce nouveau CD, à consommer sans la moindre modération, est en fait un quasi-double album de plus d'une heure qui réunit jOmO, ces fidèles compagnons de Libertarios, et le groupe de musique traditionnelle slave, Solnichka. L'exercice pouvait sembler hasardeux pour ceux qui connaissent le rock survolté et basic de "JoMo kaj LIBERECANOJ" (vkkd18), et tout autre ne l'aurait certainement pas maîtrisé avec un tel brio.

Le résultat est une expérience assez unique qui fait presque penser que le rock viendrait de Russie ou d'Ukraine et, sans vraiment oser le dire, en raconte pourtant l'histoire, pulvérisant au passage quelques vieilles frontières qui ne résistent que par simple habitude.

Si vous n'avez pas peur de perdre vos repères, alors, cet album est pour vous !

JoMo kaj Liberecanoj (Libertarios) c'est :
JoMo (J. M. Leclercq) : voix, choeurs, guitare, basse, balalaïka, piano, percussions, violon dans La koloro de la amo
Irina Lebedeva : voix
Muriel Pelca : contrebasse
Gérard Bordes : batterie
Pierre Bertrand (Poej) : guitare acoustique, guitare électrique, balalaïka alto, balalaïka, bouzouki, mandoline, baglama grec

Solniŝka c’est :
Ruslana Gusarenko (Lana) : cymbalum
Cyril David (Yacha) : balalaïka basse
Jean Hubert : Violon
Nebojcha Markovic (Neno) : Piano, voix dans Vagadis mi

Musicien invité :
Jean-Claude Patalano : clarinette dans La fumo

Studio : Studio de la Trappe / Vinilkosmo (Donneville)
Ingénieur du son : Triboulet

Esperanto :

Produktita de Vinilkosmo © 2006

Prenu belan pokalon kaj verŝu du fingrojn da cigana muziko, unu da jida, unu viglan gluton da roko, kaj dronigu la tuton en abunda bano de ritmoj kaj sonoj el slavaj landoj, sed precipe lasu jOmOn aldoni esperanton kaj servi al vi tiun mirigan koktelon kiu transportos vin en mondon tiom familiaran kiom konfuzigan ekde la unua gluto!

Tiu ĉi nova KD, konsumenda sen modero, estas fakte kvazaŭ duobla albumo de pli ol unu horo, kiu kunigas jOmOn, liajn fidelajn kompanojn Liberecanoj, kaj la ensemblon de tradicia slava muziko Solniŝka. La ekzerco povus ŝajni hazardeca por tiuj kiuj konas la viglan kaj bazecan rokon "JoMo kaj LIBERECANOJ" (vkkd18), kaj neniu alia certe majstrus ĝin per tiom da brilo.

La rezulto estas unika sperto kiu preskaŭ pensigus al ni ke roko venas de Rusio aŭ Ukrainio, kaj sen vere aŭdaci tion diri, rakontas tamen ĝian historion, neniigante samtempe kelkajn malnovajn limojn kiuj rezistas nur pro kutimo.

Se vi ne timas perdi viajn gvidomarkojn, do, tiam tiu chi albumo estas por vi !

JoMo kaj Liberecanoj (Libertarios) estas :
JoMo (J. M. Leclercq) : : voĉo, korusoj, gitaro, baso, balalajka, piano, perkutiloj, violono en La koloro de la amo
Irina Lebedeva : ina voĉo
Muriel Pelca : kontrabaso
Gérard Bordes : drumo
Pierre Bertrand (Poej) : akustika gitaro, elektra gitaro, aldo balalajka, balalïka, buzuko, mandolino, greka baglamo

Solniŝka estas :
Ruslana Gusarenko (Lana) : zimbalono
Cyril David (Jaŝa) : kontrabasa balalajko
Jean Hubert : violono
Nebojŝa Markovic (Neno) : Piano, voĉo en Vagadis mi

Gastmuzikisto :
Jean-Claude Patalano : klarneto en La fumo

Sonstudio : Studio de la Trappe / Vinilkosmo (Donneville)
Soninĝeniero : Triboulet

Released on ...

Légende de la liste de lecture :
  • Vidéo
  • Complète
  • Extrait

Ceux qui ont achetés cette œuvre ont aussi acheté