Listen to the radio
Search on 1d-midipyrenees.com...
Album

Ĉiamen plu

Description

La Perdita Generacio finally returns with a fresh album. With their first two albums and many concerts at youth events, LPG obtained a position as one of the best-known groups in Esperanto. Songs like “La kosma aventuro”, “Ĉiuj ni amegas Usonon”, “Malantaŭen”, “Ne normalas, nur kutimas”, “Amokanto”, etc. have become nearly cult songs for young Esperantists.

Five years have passed since the last album (Eksplodigos vian domon), so the expectations on the new album are great. You won’t be disappointed, Ĉiamen plu develops the musical path that made the band famous: beautiful melodies, playful texts on important issues, and an affectionate atmosphere.

Ĉiamen plu is a continuation of the first albums, but it also introduces a lot of novelties: a rap song by Platano; songs written by and Anna and Henjdo and the entire group as a community; and two covers from other artists. The international audience probably already knows the classic antiwar song by Boris Vian, “La dizertanto” (“Le déserteur”). LPG modernized it and recorded it in their touching style. Even the Swedish public is unlikely to know the cosmic bear Mullhippiar Neffsonsson, but LPG discovered his music and rewrote his “Plastokanto”, making the Esperantists sing along with “Everything beautiful in the world must finally become plastic!”.

With the album Ĉiamen plu, LPG has tried to perpetuate some touching images and experiences: moments of travel, adventure, struggle, friendship, sex, tears…. The album ends with a feeling well known by more or less all Esperantists, "Do you feel like me, that this week should never end?".

“Ĉu vi kontentas?” (are you satisfied?) is the penultimate title and probably the longest pop song in the history of Esperanto music. It is moreover a worthy question after the five-year wait for Ĉiamen plu. This album is produced with an even higher quality than the previous ones. The lyrics reach at least the same level. The group is more consistent than ever. So the main reason of discontent could only be if you have to wait five more years for the next La Perdita Generacio album.

La Perdita Generacio is:
– Anna Burenius: vocals, guitar, piano, wood block, tambourine, percussion, etc.
– Hendrik Lönngren: vocals, instruments, synthesizer, bass, rhythm machine, etc.
– Karin Nordström: bass, rhythm machine, voice, wood block, ukulele, egg, frog, etc.
– Tomas Q. Nilsson: voice, guitar, clarinet, etc.

Recorded by Daniel Tukia and LPG in Lund and Hernösand (Sweden) and Heidelberg (Germany).
Mixed by Daniel Leksell and LPG at Falun (Sweden).
Masterized by Daniel Leksell in Falun.

Cover and booklet graphics: Alveolar Ämting, assisted by Gertrud Rydén and Charlotte Ämting.
Photos: Åsa Maria Hermansson and LPG.

***************

Esperanto:

La Perdita Generacio finfine revenas kun freŝa albumo. Per siaj unuaj du albumoj kaj multaj koncertoj ĉe junulaj aranĝoj, LPG akiris pozicion kiel unu el la plej konataj artistoj de Esperantujo. Kantoj kiel “La kosma aventuro”, “Ĉiuj ni amegas Usonon”, “Malantaŭen”, “Ne normalas, nur kutimas”, “Amokanto”, ktp., iĝis preskaŭ movadaj kantoj por junaj esperantistoj.

Kvin jaroj pasis ekde la pasinta albumo Eksplodigos vian domon, do la antaŭatendoj je la nova albumo estas grandaj. Oni ne devas malesperiĝi, Ĉiamen plu evoluigas la muzikan vojon kiu famigis la bandon: belaj melodioj, ludemaj tekstoj pri gravaj temoj, kaj tenera etoso.

Ĉiamen plu prezentas daŭron de la unuaj albumoj, sed ankaŭ enkondukas multe da novaĵoj: repon de Platano; kantojn verkitajn kaj de Anna kaj de Henjdo kaj de la tuta grupo kiel komunumo; kaj du reverkaĵojn de aliaj artistoj. La internacia publiko verŝajne jam konas la klasikan kontraŭmilitan kanzonon de Boris Vian, “La dizertanto”. LPG modernigis ĝin kaj registris ĝin laŭ sia kortuŝa maniero. Eĉ la sveda publiko verŝajne ne konas la kosman urson Mullhippiar Neffsonsson, sed LPG malkovris ties muzikon kaj reverkis lian “Plastokanto”, jam kantiginte esperantistojn je “Ĉio bela en la mondo devas iam iĝi plast’!”.

Per la albumo Ĉiamen plu, LPG provis eternigi kelkajn tuŝitajn bildojn kaj travivaĵojn: momentojn de vojaĝo, aventuro, barakto, amikeco, amoro, ploro.... La disko finiĝas per sento tre konata de pli-malpli ĉiuj esperantistoj: “Ĉu vi sentas kiel mi, ke prefere ne finiĝu ĉi semajn’?”.

“Ĉu vi kontentas?” estas la antaŭlasta titolo kaj verŝajne la plej longa popkanto en la historio de esperanto-muziko. Ĝi cetere estas inda demando post la kvinjara atendo je Ĉiamen plu.
Ĉi tiu disko estas eĉ pli altkvalite produktita ol la antaŭaj. La verkaĵoj atingas almenaŭ la saman nivelon. La grupo estas pli kohera ol iam. Do la ĉefa celo de malkontento povus esti se oni devos atendi kvin jarojn pli por la onta LPG-albumo.

La Perdita Generacio estas:
– Anna Burenius: voĉo, gitaro, piano, frapskatolo, tamburino, perkutiloj, ktp.
– Hendrik Lönngren: voĉo, blovinstrumentoj, sintezilo, baso, ritmilo, ktp.
– Karin Nordström: baso, ritmilo, voĉo, frapskatolo, ukulelo, ovo, rano, ktp.
– Tomas Q. Nilsson: voĉo, gitaro, klarneto, ktp.

Registrita de Daniel Tukia kaj LPG en Lund kaj Hernösand (Svedio) kaj Heidelberg (Germanio).
Miksita de Daniel Leksell kaj LPG en Falun (Svedio).
Mastrigita de Daniel Leksell en Falun.

Grafika prilaboro de la kovrilo kaj libreto: Alveola Ämting, asistita de Gertrud Rydén kaj Charlotte Ämting.
Fotoj: Åsa Maria Hermansson kaj LPG.

Released on ...

10.00€ Add to cart
10.00€ Add to cart
Tracklist legend:
  • Video
  • Complete
  • Extract

Download code

If you have a download code, enter it below
You must be logged in to use your download code. Feel free to create an account with us.

Facebook